Verzorgingshuis

Algemene omschrijving

Wonen in een verzorgingshuis is mogelijk voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Bijvoorbeeld omdat het huishouden te zwaar wordt of omdat zij hulp nodig hebben bij het aankleden.

Diensten
Het verzorgingshuis biedt:

  • Algemene zorg voor de bewoners, zoals hulp bij het huishouden, vrijetijdsbesteding en maaltijden.
  • Specifieke verzorgende taken, afgestemd op de behoefte van iedere bewoner.
  • Incidentele verpleging voor bewoners die dat nodig hebben.
Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze zorg hebt u een indicatie 'langdurig verblijf' nodig van het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ). Het CIZ inventariseert voor welke zorg u in aanmerking komt en voor hoeveel uren. U kunt het CIZ bereiken via www.ciz.nl of telefoon 088 - 789 16 00

Kosten

U bent een eigen bijdrage verschuldigd vanaf de 1e dag waarop u in een verzorgingshuis komt wonen of de dag waarop u de sleutel van uw kamer krijgt. Er zijn uitzonderingen waar u vanzelf meer informatie over krijgt als u zich aanmeldt voor opname in een verzorgingshuis.

Hoe kunt u dit product aanvragen?

Voor het indienen van een aanvraag of voor meer informatie kunt u terecht bij het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ), telefoon 088 - 789 16 00.

Meer informatie

Op www.kiesbeter.nl kunt u meer informatie vinden over de dienstverlening en kwaliteit van verzorgingshuizen.

Savant Zorg en de Zorgboog hebben in Helmond verzorgingshuizen. 

Verschillende vormen
Terug


 
025-200x280.jpg